Koninklijke Marine

Nieuwe Haven
Den Helder

www.werkenbijdefensie.nl/marine

r.bontes.01@mindef.nl

Koninklijke Marine

Werkgevers

De Koninklijke Marine zet zich met vloot en mariniers wereldwijd in voor veiligheid op en vanuit zee. In Nederland en in het buitenland helpt de marine bij crisisbeheersingsoperaties, humanitaire hulpoperaties en bij rampen. De Koninklijke Marine is het oudste onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht.

Door scheepvaartroutes en knooppunten op zee te beveiligen is ongehinderde handel en veilig transport mogelijk. De marine bestrijdt bijvoorbeeld drugstransporten, piraterij, mensensmokkel, wapensmokkel en terreur. Marineschepen varen daarvoor patrouilles, leggen blokkades en voeren boardingoperaties uit.
De onderzeeboten beveiligen wereldwijd zeegebieden en verzamelen inlichtingen. Dichter bij huis ruimt de marine explosieven op zee en in havens. Ook redt ze drenkelingen en controleert de kustwateren.
Eenheden van de marine kunnen vanuit zee op het land worden ingezet en zelfstandig landoperaties uitvoeren of ondersteunen.

Ze doen dit onder meer door:
• de aanvoer van militairen, voertuigen, munitie, voeding en water;
• het geven van medische en humanitaire hulp;
• verzamelen van inlichtingen met onder meer geavanceerde sensoren;
• het geven van vuursteun.

Op zee kan de marine hiervoor ook een basis inrichten. Vanuit deze basis kan een commandant het bevel voeren over een operatie. Zo’n basis op zee is helemaal zelfvoorzienend met eigen medische voorzieningen, helikopters, landingsvaartuigen en technische ondersteuning.

In Nederland levert het oudste krijgsmachtdeel een belangrijke maatschappelijke bijdrage.
De marine:
• beschermt en verdedigt het Nederlands grondgebied;
• ondersteunt de kustwacht en voert zoek- en reddingsacties uit;
• bestrijdt terrorisme op en onder water;
• ruimt niet-ontplofte explosieven op zee en in havengebieden;
• levert duikexpertise en duikmedische assistentie;
• verricht hydrografische metingen voor het maken van zeekaarten;
• ondersteunt de civiele autoriteiten bij onder meer natuurrampen of het zoeken naar vermiste personen.
• In het Caribisch gebied beschermt de marine het grondgebied en de wateren van het Koninkrijk der Nederlanden.

Wie ontmoet je op de banenmarkt?

Heb je andere vragen?

Of ben je niet in contact gekomen voor wie je hier kwam? Er wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.